O projektu
Ke stažení
Dokumenty

Obsah projektu


Projekt se věnuje problematice práv klientů služeb pro osoby závislé na návykových látkách a vede ke zvýšení informovanosti poskytovatelů těchto služeb - zaměstnanců o.s. SANANIM, a zároveň je rozšířen o činnosti, které vedou ke zvýšení informovanosti samotných klientů.

Projektový tým


Mgr. Aleš Kuda (oblast terapeutických komunit)
Mgr. Peter Porubský (oblast harm reduction)
PhDr. Ilona Preslová (oblast ambulantních služeb)
JUDr. Libor Balabán - právní expert

Cíle projektu


Vzdělávání pracovníků o.s. SANANIM za účelem zlepšení jejich povědomí, znalostí a orientace v oblasti práv klientů drogových služeb.
Výstupní materiály (tiskové materiály, seminář, konference), které srozumitelným způsobem popíší oblasti práv a povinností klientů všem zaměstnancům.
Výstupní materiály, které budou přístupné klientům drogových služeb.

© SANANIM 2008, stránky vznikly jako výstup projektu "Zvýšení povědomí o právech uživatelů služeb pro osoby závislé na návykových látkách", podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy

logo ESF logo EU logo Prahy